Fim de tarde a admirar esta linda Lisboa


Lisboa...Lugares de afectos e...desafectos!
1 de Setembro de 2010.

Sem comentários: